Thông tin văn bản
Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 04/02/2021 Tình hình Hợp tác xã khó khăn trong giải thể và Hợp tác xã chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012
Số ký hiệu: 29/BC-UBND Ngày ban hành: 04/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình Hợp tác xã khó khăn trong giải thể và Hợp tác xã chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 29 bc.signed.pdf