Thông tin văn bản
Văn bản số 694/VP-KGVX ngày 31/01/2022 sao gửi Quyết định số 218/QĐ-BYT của 218/QĐ-BYT
Số ký hiệu: 694/VP-KGVX Ngày ban hành: 31/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 218/QĐ-BYT của 218/QĐ-BYT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220207085508.zip