Thông tin văn bản
Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 07/06/2019 Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 3 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 191/BC-UBND Ngày ban hành: 07/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 3 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 191.bc.signed.pdf