Thông tin văn bản
Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 11/07/2012

Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được để lại phí đấu giá  và phí tham gia đấu giá tài sản

Số ký hiệu: 05/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành: 11/07/2012
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được để lại phí đấu giá  và phí tham gia đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 052012NQHDND.doc