Thông tin văn bản
Văn bản số 2186/VP-VX ngày 08/05/2015

Góp ý Chiến lược phát triển thương mại biên giới tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 2186/VP-VX Ngày ban hành: 08/05/2015
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Góp ý Chiến lược phát triển thương mại biên giới tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2186VPVX2015.docx