Thông tin văn bản
Văn bản số 305/VP-KT ngày 12/01/2021 Sao gửi Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 07/01/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 305/VP-KT Ngày ban hành: 12/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 07/01/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210114154132.zip