Thông tin văn bản
Văn bản số 727/VP-KGVX ngày 15/02/2019 (cks). SGVB chỉ thị 138 về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ sổ sách
Số ký hiệu: 727/VP-KGVX Ngày ban hành: 15/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks). SGVB chỉ thị 138 về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ sổ sách
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 727.rar