Thông tin văn bản
Văn bản số 4461/VP-KTTC ngày 26/06/2020 sao gửi Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 4461/VP-KTTC Ngày ban hành: 26/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200629095259.zip