Thông tin văn bản
Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014

Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 60/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/11/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 602014QDUBND2014.doc