Thông tin văn bản
Văn bản số 391/VP-KT. ngày 15/01/2021 Sao gửi Thông tư số 55/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 391/VP-KT. Ngày ban hành: 15/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 55/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210118071959.rar