Văn bản truyền đạt ý kiến

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2400/UBND-TH 02/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
4297/VP-KGVX 14/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
98/KH-UBND 11/01/2022 UBND Tỉnh Tổ chức thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh
105/UBND-KGVX 11/01/2022 UBND Tỉnh Hướng dẫn đối tượng sử dụng gói dịch vụ xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí theo quy định tại Quyết định số 1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
52/QĐ-UBND 10/01/2022 UBND Tỉnh Bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2021
3967/QĐ-UBND 10/01/2022 UBND Tỉnh Ban hành kế hoạch tổ chức học tập tiếng Anh và tiếng Khmer cho lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2021-2030
99/VP-KGVX 05/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị định số 131/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
3179/VP-KT 21/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
2469/VP-KT 22/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính
2395/VP-NC 20/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 234/HĐBCQG - hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp cách ly
2419/VP-KT 20/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản
872/VP-KT 03/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư của Bộ Giao thông vận tải
204/VP-KT 08/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn của Thủ tướng Chính phủ.
211/VP-KGVX 08/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về nội dung hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể, nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con
212/VP-KGVX 08/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030
105/VP-VHXH 05/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp"
9852/VP-VHXH 31/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
9639/VP-KTTC 27/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định của Chính phủ đến các Sở, ban, ngành chức năng; UBND các huyện, thị xã, thành phố biết, căn cứ thực hiện
9425/VP-VHXH 18/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH về HD thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
9350/VP-VHXH 16/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị định 145/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
9055/VP-VHXH 04/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hội chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030
8543/VP-KTTC 16/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2020/TT-BTNMT ngày 30/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
8286/VP-VHXH 06/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”
8237/VP-VHXH 05/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị quyết số 121/2020/QH14
7713/VP-VHXH 19/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động (Gửi Bộ ngành TW, địa phương)
7665/VP-VHXH 15/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và đào tạo áp dụng trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật
7668/VP-VHXH 15/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 31/2020/QĐ-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
7425/VP-KTTC 07/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định sao gửi của Thủ tướng chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng.
6773/VP-KTTC 17/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 06/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6682/VP-KTTC 15/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 22/2020/TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
6683/VP-KTTC 15/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 23/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
6477/VP-KTTC 07/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 của Bộ Tài nguyên – Môi trường Quy định về kỹ thuật thăm dò đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ
6398/VP-VHXH 03/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
5659/VP-KTTC 10/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 07/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5660/VP-KTTC 10/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 06/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5664/VP-KTTC 10/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1188/VPCP-NN ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5668/VP-KTTC 10/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 08/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5595/VP-VHXH 06/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030
5453/VP-VHXH 03/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của BCĐ quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và ĐH thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
5415/VP-VHXH 31/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
5338/VP-QTTV 29/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 974/TTg-NN ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4605/VP-KTTC 02/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1444/QĐ-BTNMT ngày 01/7/2020 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
4433/VP-VHXH 26/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thông tư số 41/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
4299/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT ngày 29/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4118/VP-KTTC 13/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 4454/VPCP-NN ngày 04/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
4120/VP-KTTC 13/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 3064/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09/6/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4065/VP-KTTC 11/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 2924/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4046/VP-VHXH 10/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
3950/VP-VHXH 08/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Quyết định số 753/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
3969/VP-VHXH 08/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị định số 61/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
3970/VP-VHXH 08/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ
3813/VP-VHXH 02/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
3724/VP-KTTC 29/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 2762/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3430/VP-KTTC 19/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ
3431/VP-KTTC 19/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 2511/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3431/VP-KTTC 19/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 2511/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3344/VP-VHXH 15/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Quyết định số 513/QĐ-BCĐTW ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
3314/VP-VHXH 14/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 514/QĐ-BCĐTW ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg
2847/VP-VHXH 27/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
2847/VP-VHXH 27/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
2817/VP-KTTC 24/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 2159/BTNMT-TCQLĐ Đ ngày 20/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2244/VP-VHXH 03/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
2006/VP-VHXH 30/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng và Quyết định số 199/QĐ-BCĐCCTLBHXH ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng
1958/VP-VHXH 27/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Quyết định số 416/QĐ-TTg về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
1233/VP-KTTC 28/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 486/QĐ-BTNMT ngày 26/02/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1086/VP-VHXH 25/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội
1036/VP-KTTC 21/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 31/QĐ-TCQLĐĐ ngày 18/02/2019 của Tổng cục Quản lý đất đai
1037/VP-KTTC 21/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 30/QĐ-TCQLĐĐ ngày 18/02/2019 của Tổng cục Quản lý đất đai
1049/VP-VHXH 21/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
1050/VP-VHXH 21/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
668/VP-VHXH 06/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em
670/VP-VHXH 06/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
644/VP-KTTC 05/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1932/QĐ-TTg ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
8167/VP-KTTC 26/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
465/VP-KTTC 22/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
466/VP-KTTC 22/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
467/VP-KTTC 22/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 23/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
147/VP-KTTC 08/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 26/2019/ TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
7986/VP-KTTC 19/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 39/2019/TT-BCT Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía
7785/VP-VHXH 12/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 1676/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyển truyền bảo hiểm xã hội
7439/VP-VHXH 26/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7440/VP-VHXH 26/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7451/VP-KTTC 26/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 29/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương
7417/VP-NCPC 25/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ.
7419/VP-KTTC 25/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 88/2019/NĐ-CP
7422/VP-KTTC 25/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 86/2019/NĐ-CP
7426/VP-KTTC 25/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 28/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá
7428/VP-KTTC 25/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 223/QĐ-UBQG2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
7431/VP-KTTC 25/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 92/2019/NĐ-CP ngày 20/11/2019
7434/VP-NCPC 25/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ
7356/VP-KTTC 22/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 31/2019/TT-BCT
4138/VP-VHXH 15/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai QĐ số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
1520/VP-NCPC 20/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 1044/BNV-TL ngày 11/3/2019 của Bộ Nội vụ
1480/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi QĐ 170/QĐ-BYT
1007/VP-TH 27/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về kinh tế tập thể
722/VP-KTTC 15/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017
6316/VP-KTN 15/11/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2018/TT-BTNMT ngày 18/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6308/VP-KTN 15/11/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh CKS V/v Sao gửi Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT
6035/VP-KGVX 01/11/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Sao gửi Quyết định số 6193/QĐ-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ 1 – 5 tuổi năm 2018 - 2019
5090/VP-KTTC 18/09/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc :góp ý dự thảo Nghị định thực hiện công ước Istanbul
5053/VP-KTTC 17/09/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc :góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2015/TT-BTC
4954/VP-KGVX 11/09/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh CKS sao gửi Thông báo số 324/TB-VPCP
4898/VP-KGVX 10/09/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc : triển khai thực hiện QĐ số 1092/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sức khoẻ Việt Nam
4923/VP-KTTC 10/09/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc : triển khai thực hiện QĐ số 1092/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sức khoẻ Việt Nam
4696/VP-KTTC 29/08/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Về việc :Sao gửi Thông tư số 20/2018/TT-BCT ngày 15/8/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
4701/VP-KTTC 29/08/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Về việc :sao gửi Thông tư số 22/2018/TT-BCT ngày 21/8/2018 của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
4703/VP-KTTC 28/08/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Về việc :triển khai thực hiện Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
4653/VP-NC 28/08/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc : sao gửi tài liệu và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 25/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
4653/VP-NC 28/08/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc : sao gửi tài liệu và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 25/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
2425/VP-KTN 07/05/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Sao gửi Thông tư số 19/2018/TT-BGTVT ngày 19/4/2018

2416/VP-KSTT 07/05/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc : Sao gửi văn bản
2417/VP-KTTC 05/05/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : sao gửi Quyết định số 908/QĐ-KTNN

2393/VP-TH 04/05/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ

2409/VP-KTTC 04/05/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Quyết định số 519/QĐ-KTNN

2344/VP-KGVX 03/05/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi  Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ

2375/VP-KTTC 03/05/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Về việc :Sao gửi Thông tư số 07/2018/TT-BCT ngày 26/4/2018 sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
2336/VP-KTTC 02/05/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Sao gửi Thông tư số 37/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

2283/VP-TH 27/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Thực hiện kết luận về chất vấn tại phiên họp thứ 22 UBTVQH

2304/VP-KTN 27/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Sao gửi Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT ngày 09/4/2018

2308/VP-KTN 27/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Sao gửi Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018

2264/VP-KTTC 26/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Sao gửi Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

2265/VP-KTTC 26/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Sao gửi Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018 của Bộ Công thương quy định về xuất xứ hàng hóa

2269/VP-KTN 26/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Sao gửi Thông tư 18/2018/TT-BGTVT ngày 11/4/2018

2270/VP-KTTC 26/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Sao gửi Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của BTC quy định mức thu nộp thẩm định giấy phép dịch vụ lữ hành

2194/VP-TH 24/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 của Chính phủ.

2205/VP-KTTC 24/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016

2211/VP-KTN 24/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS Về việc :Triển khai Nghị định của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

2218/VP-KTTC 24/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg

2227/VP-KTN 24/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS Về việc :Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 2621/QĐ-TTg

2228/VP-NC 24/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :(CKS) sao gửi Nghị đinh số 55/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

2168/VP-KTN 23/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :tham mưu UBND tỉnh văn bản góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10.11.2014 của Chính phủ

2172/VP-KTTC 23/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :tham gia ý kiến hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản

2133/VP-KTTC 20/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Sao gửi Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

2065/VP-NC 17/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :(CKS) sao gửi Thông báo số 139/TB-VPCP.

2048/VP-KTN 17/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Công văn số 1302/BTNMT-TTr ngày 20/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

2060/VP-NC 17/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Nghị định 50/2018/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Thanh Tra Chính Phủ

2026/VP-KGVX 16/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1995/VP-KSTT 16/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1990/VP-KTTC 13/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Sao gửi Thông tư số 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán NN

1953/VP-KTTC 13/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Thông báo số 1672/TB-TTKQH ngày 09/4/2018 của Tổng thư ký Quốc hội

1964/VP-KTTC 13/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

1920/VP-KTTC 12/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Sao gửi Thông tư BCT Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018

1935/VP-KTTC 12/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg

1875/VP-NC 10/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :(CKS) sao gửi Quyết định số 564/QĐ-BTP ngày 03/4/2018 của Bộ Tư pháp về phát động phong trào thi đua theo chuyên đề 2018

1880/VP-KTN 10/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Sao gửi Thông tư số 12/2018/TT-BGTVT ngày 28/3/2018

1836/VP-KTTC 06/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : sao gửi Nghị định số 41/2018/NĐ-CP

1834/VP-KTN 06/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Sao gửi Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT ngày 29/3/2018

1818/VP-KTTC 06/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Thông tư số 15/2018/TT-BTC

1817/VP-KTTC 06/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Nghị định số 34/2018/NĐ-CP và Công văn số 2833/VPCP-KTTH

1782/VP-KTTC 04/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính

1781/VP-KTTC 04/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Quyết định số 13/2018/QĐ-TTg  ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1779/VP-KTTC 04/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi TT 136/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính CV thay thế CV 418/VP-KTTC ngày 19/01/2018

1728/VP-TH 03/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Báo cáo số 268-BC/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh uỷ Tây Ninh

1706/VP-KGVX 02/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS triển khai thực hiện Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ

2330/VP-KTTC 02/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ

1698/VP-KTTC 01/04/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Sao gửi Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

1683/VP-KTTC 30/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : thông báo ý kiến chỉ đạo về triển khai thực hiện Thông báo số 111/TB-VPCP, ngày 21/3/2018 của Văn phòng Chính phủ.

1667/VP-KTTC 29/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 1029/BGDT-KHTC ngày 19/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1651/VP-KGVX 29/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh về triển khai hệ thống thông tin quốc gia về Methadone

1643/VP-KTTC 28/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Sao gửi Quyết định số 812/QĐ-BCT ngày 15/3/2018 của Bộ Công thương bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

1642/VP-KTTC 28/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Sao gửi Quyết định số 811/QĐ-BCT ngày 15/3/2018 của Bộ Công thương bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

1641/VP-KTTC 28/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Sao gửi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

1605/VP-KTTC 28/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 11/BCĐLNKT-VP ngày 28/02/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

1603/VP-KTTC 28/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Sao gửi Thông tư số 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá

1558/VP-NC 26/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Quyết định số 297/QĐ-BTP ngày 22/02/2018 của Bộ Tư pháp

1576/VP-KTTC 26/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi TT số 19/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với NH HTX Việt Nam

1579/VP-KTTC 26/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Sao gửi Quyết định số 24/QĐ-BTC ngày 08/01/2018 của Bộ Tài chính công bố danh mục QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

1536/VP-TH 23/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ

1537/VP-KTTC 23/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Sao gửi Thông tư số 02/2018/TT-BCT ngày 27/02/2018 của Bộ Công Thương về việc Quy định chi tiết danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

1541/VP-NC 23/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :(CKS) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh.

1486/VP-KTTC 22/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 145/2017/TT-BTC

1496/VP-KTTC 22/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc: Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

1498/VP-KGVX 22/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Sao gửi QĐ số 282/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của TTCP về việc phê duyệt Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

1500/VP-KGVX 22/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Sao gửi QĐ số 300/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

1503/VP-KGVX 22/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS - sao gửi Quyết định số 308

1506/VP-KGVX 22/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS - sao gửi Quyết định số 310/QĐ-TTg

1466/VP-KTTC 21/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/03/2018 của Chính phủ

1465/VP-KTTC 21/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Nghị định số 42/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng

1444/VP-KGVX 20/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1452/VP-KTTC 20/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :sao gửi Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của CP quy định chi tiết cho DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

1450/VP-KTTC 20/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :sao gửi Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

1447/VP-KTTC 20/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :sao gửi Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018

1439/VP-KTTC 19/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 209/QĐ-BTC

1428/VP-KTTC 19/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ.

1414/VP-KGVX 19/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ

1418/VP-KTTC 19/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Sao gửi Quyết định số 590/QĐ-BCT ngày 21/02/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương ban hành từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày

1401/VP-KTTC 16/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

1376/VP-KTTC 16/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BTC

1350/VP-KTTC 15/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 2556/BTC-TCDN ngày 07/3/2018 của Bộ Tài chính.

1330/VP-KTTC 14/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư 137/2017/TT-BTC

1317/VP-KTTC 14/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Nghị định số 23/2018/NĐ-CP

1322/VP-KTN 14/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS Về việc :ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hoá lỏng mini

1323/VP-KTTC 14/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg

1256/VP-KTTC 13/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) V.v Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

1257/VP-KTTC 13/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Sao gửi Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

1258/VP-KTTC 13/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) V.v Sao gửi Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

1259/VP-KTTC 13/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) v.v Sao gửi Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

1267/VP-KGVX 13/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS - sao gửi Nghị định số 22/2018/NĐ-CP

1266/VP-KGVX 13/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS - sao gửi Nghị định số 25/2018/NĐ-CP

1268/VP-KGVX 13/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS - sao gửi Nghị định số 27/2017/NĐ-CP

1265/VP-KGVX 13/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS - sao gửi Quyết định 273/QĐ-TTg

1295/VP-TH 13/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Quyết định số 11/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

1229/VP-KTN 12/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS Về việc :sao gửi Thông tư số 77/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc

1174/VP-KGVX 09/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản : Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

1171/VP-KGVX 09/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi Quyết định số 137/QĐ-LĐTBXH ngày 09/02/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1169/VP-KTTC 09/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018

1168/VP-KTTC 09/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/03/2018

1199/VP-KTTC 09/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 958/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1166/VP-KTTC 08/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018

1165/VP-KTTC 08/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 293/TTg-ĐMDN ngày 02/3/2018 của Thủ tướng
Chính phủ.

1175/VP-KGVX 08/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: (CKS) sao gửi văn bản (CTCT năm 2018 của UBQG PCAIDSMTMD)

1152/VP-KTTC 07/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Triển khai thực hiện Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 14/02/2018 của Văn phòng Chính phủ.

1125/VP-KTTC 06/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :thực hiện Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 28/02/2018

1108/VP-KTTC 06/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướngChính phủ.

1107/VP-KTTC 06/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016

1080/VP-KTN 02/03/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS Về việc : Sao gửi Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT quy định quy trình, phương pháp xác định thống kê sản lượng khoán sản khai thác thực tế

996/VP-TH 27/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ

963/VP-KTTC 26/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 217/QĐ-TTg về việc Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

966/VP-KTTC 26/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế

962/VP-KTTC 24/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : triển khai Quyết định số 103/QĐ-BTC

916/VP-NC 22/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi quyết định 48/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ

896/VP-NC 21/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Nghị quyết số 10/NQ-CP

897/VP-KGVX 21/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (cks). SGVB Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2017

904/VP-KTTC 21/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) V/v triển khai Thông tư số 10/2018/TT-BTC

866/VP-TH 13/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Kế hoạch số 38/KH-TCTTTg ngày 06/02/2018 của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ

866/VP-TH 13/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Kế hoạch số 38/KH-TCTTTg

868/VP-TH 13/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 102/QĐ-BTC

877/VP-KTTC 13/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :  quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

780/VP-KTTC 08/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Thông tư Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

781/VP-KTTC 08/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Nghị định số 165/2017/NĐ-CP

782/VP-KTTC 08/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 134/2017/TT-BTC

796/VP-NC 08/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi và truyền đạt ý kiến chie đạo của Chủ tịch UBND tỉnh- Nghị  quyết số 08/NQ-CP

740/VP-KTN 06/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc : triển khai thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UB ngày 25/01/2018 của ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

696/VP-KTN 02/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số: 04/2018/QĐ-TTg

663/VP-NC 02/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017

661/VP-NC 02/02/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Quyết định số 46/QĐ-BNV ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

635/VP-KGVX 31/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản về việc cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

632/VP-TH 31/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Công văn số 694/VPCP-TH ngày 18/01/2018 của Văn phòng Chính phủ

596/VP-KTTC 30/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 129/2017/TT-BTC

528/VP-KTTC 26/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :góp ý dự thảo Nghị định quy định TTHC thuộc lĩnh vực KBNN

528/VP-KTTC 26/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :góp ý dự thảo Nghị định quy định TTHC thuộc lĩnh vực KBNN

524/VP-TH 25/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Công văn số 32/LĐCP ngày 18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

517/VP-KTTC 25/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 227/2016/TT-BTC

461/VP-KGVX 22/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi Nghị quyết số 137/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động thực hiện Ngjị quyết số 21-NQ/TW  về công tác dân số trong tình hình mới

432/VP-KTTC 22/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi TT53 của BGTVT quy định việc đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương

418/VP-KTTC 19/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Sao gửi TT136 của BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường

369/VP-KGVX 19/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi văn bản Thông báo 604/TB-VPCP ngày 26/12/2017 của Văn phòng Chính phủ

370/VP-NC 19/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : CKS Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ

395/VP-NC 19/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : CKS Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ

361/VP-KGVX 18/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi văn bản Thông báo số 605/TB-VPCP ngày 26/12/2017 của Văn phòng Chính phủ

362/VP-KGVX 18/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: Thông báo số 13/TB-VPCP vềkết luận của PTTg Vũ Đức Đam,  Trưởng chỉ đạo nhà nước về du lịch

363/VP-KTN 18/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :CKS Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ.

340/VP-TH 17/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

340/VP-TH 17/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

290/VP-KGVX 15/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định phê duyệt Đề án Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/ AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020

290/VP-KGVX 15/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định phê duyệt Đề án Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/ AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020

289/VP-KGVX 15/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: báo cáo kết quả thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

161/VP-KTTC 08/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :sao gửi Nghị định 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế NKUD ĐB thực hiện Hiệp định TMTD Việt Nam-Hàn Quốc 2018-2022

162/VP-KTTC 08/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :V/v sao gửi Nghị định 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022

165/VP-KTTC 08/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ TC, ĐM sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

114/VP-KGVX 05/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (cks). SGVB QĐ số 2080 về điều chỉnh bổ sung đề án dạy và học ngoại ngữ

31/VP-NC 03/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ

12/VP-KSTT 02/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi văn bản

22/VP-KGVX 02/01/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản:  Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

6276/VP-NC 29/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Quyết định số 2045 ngày 19-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ

6272/VP-KTTC 28/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Công văn số 16750/BTC-THTK của Bộ Tài chính triển khai phần mềm HCSN IMAS

6252/VP-NC 28/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Nghị định 144

6168/VP-KTTC 25/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 13351/VPCP - ĐMDN ngày 14/12/2017 của Văn phòng Chính phủ.

6170/VP-KTTC 25/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 13506/VPCP - ĐMDN ngày 20/12/2017 của Văn phòng Chính phủ.

6130/VP-KTTC 22/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Thông tư số 121/2017/TT-BTC kinh phí nông thôn mới

6087/VP-KGVX 20/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Sao gửi văn bản Nghị định số 140/2017/NĐ-CP Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

6041/VP-KGVX 18/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Sao gửi văn bản chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phảm an toàn

5986/VP-KTTC 18/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

6032/VP-KGVX 18/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS). SGVB Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

5927/VP-KTN 14/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT

5928/VP-KTN 14/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT

5920/VP-KTTC 13/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai Thông tư số 104/2017/TT-BTC

5907/VP-KSTT 12/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi văn bản Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017

5902/VP-KTTC 12/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 45/2017QĐ-TTg

5822/VP-KTTC 07/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai Quyết định số 1735/QĐ-TTg

5819/VP-KTTC 07/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai Thông tư số 98/2017/TT-BTC

5797/VP-KTTC 06/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Nghị định số 125/2017/NĐ-CP

5794/VP-KTTC 06/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số  11/2017/QĐ-KTNN

5767/VP-KSTT 05/12/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi văn bản Nghị quyết số 122/NQ-CP

5647/VP-KTTC 29/11/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

5599/VP-KTTC 27/11/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư  hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5497/VP-NC 20/11/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Nghị định 120/2017/NĐ-CP quy định chị tiết 1 số điều Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

5473/VP-KGVX 16/11/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS Sao gửi  Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ

5454/VP-NC 15/11/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi văn bản

5446/VP-NC 15/11/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Thông tư 279/2017/TT-BQP quy định việc thực hiện xuất ngũ đối hạ sĩ quan, binh sĩ

5440/VP-NC 15/11/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Nghị định 121/2017/NĐ-CP

5427/VP-KTTC 14/11/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :  tham gia đóng góp ý kiến dự thảo đề nghị xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

5385/VP-KSTT 13/11/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi văn bản

5339/VP-KTTC 10/11/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: sao gửi Quyết định 4122/QĐ-BCT ngày 31/10/2017

5162/VP-NC 31/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Nghị định 115/2017/NĐ-CP

5172/VP-KTTC 31/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 102/2017/TT-BTC, ngày 05/10/2017, của Bộ Tài chính.

5173/VP-KTTC 31/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 101/2017/TT-BTC, ngày 04/10/2017, của Bộ Tài chính.

5144/VP-KSTT 30/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi văn bản và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh

5105/VP-KTTC 26/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: Sao gửi Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017

5106/VP-KTTC 26/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: Sao gửi Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017

5111/VP-KGVX 26/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Sao gửi văn bản: Nghị định số 111/2017/NĐ-CP

5076/VP-KTTC 25/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

5044/VP-TH 24/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông báo số 691-TB/VPTU ngày 18/10/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy

4998/VP-KSTT 23/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi văn bản

4999/VP-KSTT 23/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi văn bản

5000/VP-KSTT 23/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi văn bản

5003/VP-KTTC 23/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh

5015/VP-KTN 23/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : triển khai Công văn số 13496/BTC-ĐT ngày 09/10/2017 của Bộ Tài chính v/v xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005-2014 do không đủ hồ sơ quyết toán

5034/VP-NC 23/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Thông tư số 07/2017/TT-BNV

4963/VP-KSTT 20/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi văn bản Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 06/10/2017

4964/VP-NC 20/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Thông tư 242/2017/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối vói quân nhân, người lám công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

4897/VP-KGVX 18/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP Về ban hành CTHĐ thực hiện NQ số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 Bộ Chính trị Khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

4901/VP-KGVX 18/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi  Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975

4918/VP-KTN 18/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

4852/VP-NC 16/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Nghị định số 114/2017/NĐ-CP quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.

4745/VP-KTTC 10/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi phương tiện xuất nhập cảnh

4765/VP-KGVX 10/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: Nghị định số 109/2017/NĐ-CP Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam

4733/VP-NC 10/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi QĐ 1430/QĐ-TTg

4662/VP-KTTC 05/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 1871/QĐ-BTC

4647/VP-NC 05/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

4663/VP-KTTC 05/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC

4645/VP-KTTC 04/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính.

4602/VP-KTTC 03/10/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai Nghị định số 107/2017/NĐ-CP

4531/VP-NC 28/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :thực hiện, lưu trữ và gửi hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề (Công văn số 411-CV/TU)

4522/VP-NC 27/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Quyết định số 1332QĐ-TTg và Quyết định số 730/QĐ-BCĐKPBMHH

4510/VP-KTTC 27/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: Sao gửi Nghị định số 106/2017/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều  và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

4512/VP-KTTC 27/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: Sao gửi Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về kinh doanh rượu

4496/VP-KTTC 26/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển địa phương

4465/VP-KGVX 25/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Nghị định số 93/2017/NĐ-CP

4458/VP-KGVX 25/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (cks). SGVB QĐ sô 1420.QD-LDTBXH ngày 07.9.2017

4459/VP-KGVX 25/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :(CKS). SGVB QĐ số 1309.QD-TTg ngày 05.9.2017

4379/VP-KTTC 19/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg

4378/VP-KTTC 19/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Nghị định số 93/2017/NĐ-CP

4370/VP-KTTC 19/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư

4346/VP-KGVX 18/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi Báo cáo số 07/BC-UBQG ngày 13/8/2017 của ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam

4317/VP-KTTC 15/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính.

4273/VP-KTTC 14/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg

4260/VP-KGVX 13/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi  Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018

4204/VP-NC 12/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gưỉ Quyết định số 1327/QĐ-BTP ngày 22/8/2017 của Bộ Tư pháp

4207/VP-NC 12/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Thông báo 338/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

4203/VP-NC 12/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Nghị quyết số 83/NQ-CP  Phiên họp Chính phủ chuyên đề  về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2017

4164/VP-NC 08/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Nghị định 102/2017/NĐ-CP  về đăng ký biện pháp bảo đảm

4144/VP-TH 07/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Quyết định số 1173/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4156/VP-NC 07/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi văn bản và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh -Nghị định số 101/2017/NĐ-CP

4154/VP-NC 07/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Thông báo số 407/TB-VPCP

4105/VP-KGVX 06/09/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản Kế hoạch số 245/KH-UBQG-BCA về thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý đến năm 2020

3977/VP-KTTC 29/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: Sao gửi Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

3953/VP-KGVX 29/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS)  sao gửi văn bản: Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

3980/VP-KTTC 29/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: Sao gửi Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

3979/VP-KTTC 29/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: Sao gửi Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương.

3993/VP-NC 29/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Nghị định số 96/2017/NĐ-CP.

3994/VP-NC 29/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.

3978/VP-KTTC 29/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: Sao gửi Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 của Chính phủ về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

3973/VP-KTTC 29/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định về hóa đơn thay thế Nghị định 51, 04 (Lần 2)

3954/VP-KGVX 29/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ

3915/VP-KTTC 28/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến Đề cương xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, TTĐB, TNDN, TNCN và thuế tài nguyên

3916/VP-KTTC 28/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

3917/VP-KTTC 28/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế, quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino

3935/VP-NC 28/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Quyết định số 1255/QĐ-TTg

3939/VP-KTTC 28/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : phương án xử lý tiền thu từ xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT

3897/VP-KTTC 25/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: Sao gửi Quyết định  3117/QĐ-BCT ngày 14/8/2017

3894/VP-KTTC 25/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: Sao gửi Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 03/8/2017 của Bộ Công Thương

3892/VP-KTTC 25/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg

3875/VP-KTN 24/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện các văn bản quy định mới

3879/VP-DT 23/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi công văn 8253/VPCP-QHĐP

3742/VP-KGVX 15/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi Thông báo số 320/TB-VPCP về việc xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

3721/VP-KGVX 14/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :(cks). SGVB QĐ 748.QD-LDTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

3721/VP-KGVX 14/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :(cks). SGVB QĐ 748.QD-LDTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

3685/VP-KTTC 11/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: Sao gửi Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3660/VP-NC 10/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Nghị định số 91/2017/NĐ-CP

3645/VP-KGVX 10/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên

3643/VP-KGVX 10/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 1125/QĐ-TTg phê duyệt chương trình  mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020

3651/VP-KGVX 10/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS - quyết định phê duyệt đề án 1 ` truyèn thông phòng, chống mua bán người`

3650/VP-KGVX 10/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS thông tư quy định 1 số nội dung  thi hành quyết định 45/2016/QĐ-TTg

3631/VP-KTTC 09/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

3641/VP-NC 09/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Nghị định số 90/2017/NĐ-CP.

3622/VP-NC 08/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Nghị định số 88/2017/NĐ-CP

3624/VP-KTTC 08/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi, triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành tài chính

3591/VP-NC 07/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Thông tư số 04/2017/TT-BNV

3563/VP-KGVX 04/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (cks). SGVB QĐ phê duyệt CT mục tiêu GDNN

3564/VP-KGVX 04/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (cks). SGVB QĐ Số 1556 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3565/VP-KGVX 04/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (cks). SGVB Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng

3566/VP-KGVX 04/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (cks).  SGVB nghị định số 80/2017/NĐ-CP

3544/VP-NC 03/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Quyết định 1078/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

3545/VP-NC 03/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Quyết định 1067/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu đảm bảo TTATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020

3530/VP-KTTC 03/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

3531/VP-KTTC 03/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51, Nghị định 04 về hóa đơn

3524/VP-KGVX 02/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi thông tư số 10/2017/TT-BKHCN

3522/VP-KGVX 02/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi Quyết định số 945/QĐ-LĐTBXH

3523/VP-KGVX 02/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi thông tư 09/2017/TT-BKHCN  quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

3514/VP-KTTC 01/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2017/TT-BTChướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ

3471/VP-KTTC 01/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện kết luận kiểm tra số 1592/KL-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh

3495/VP-KGVX 01/08/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

3455/VP-KTN 31/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg

2921/VP-DT 30/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Sao gửi QĐ 900 phê duyệt danh sach xã thuộc diện đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

3434/VP-KTTC 28/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :  triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020

3390/VP-NC 25/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Nghị định 83/2017/NĐ-CP Quy định về công tác, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy

3385/VP-KGVX 25/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Sao gửi Quyết định số 936/QĐ-TTg Phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2016 - 2020

3364/VP-KTTC 24/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gưi Quyết dịnh số 06/2017/QĐ-KTNN

3363/VP-KTTC 24/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Thông tư số 04/2017/TT-NHNN

3365/VP-KTTC 24/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Quyết định số 07/2017/QĐ-KTNN

3366/VP-KTTC 24/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg

3334/VP-KGVX 21/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (cks). SGVB QĐ số 853.QD-TTg

3343/VP-KTTC 21/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : lấy ý kiến tham gia NĐ 01

3321/VP-KTTC 20/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

3322/VP-KTTC 20/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 1107/QĐ-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

3273/VP-NC 19/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ

3280/VP-TH 19/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 và Bộ tiêu chuẩn chất lượng thống kê

3272/VP-NC 19/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Thông tư 06/2017/TT/BTP

3263/VP-KTTC 18/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị SNCL

3193/VP-KTTC 14/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng chính phủ - về Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

3052/VP-KTTC 06/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Thông tư số 59/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính.

3056/VP-KTTC 06/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Triển khai thực hiện Công văn số 6527/VPCP-QHQT ngày 23/6/2017 của Văn phòng Chính phủ

3007/VP-KTTC 05/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Nghị quyết thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

3006/VP-NC 05/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Chỉ thị số 27/CT-TTg

2999/VP-KGVX 04/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản (Nghị quyết liên tịch số 403 về quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản phiện xã hội của MTTQ VN)

3001/VP-KTTC 04/07/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 về cơ chế để lại 80% tiền bán đất để lại cho xã

2924/VP-KGVX 30/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi Quyết định 677/QĐ-TTg

2919/VP-KGVX 30/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi Thông tư 02/2017/TT-BKHCN

2918/VP-KGVX 30/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi Quyết định 847/QĐ-LĐTBXH

2954/VP-KTTC 30/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg

2903/VP-KTTC 30/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Đính chính sai sót tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

2905/VP-KTTC 30/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thu phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

2925/VP-KGVX 30/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) triển khai thực hiện NĐ số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

2814/VP-NC 26/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Nghị quyết 48/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 hạng mục

2812/VP-NC 26/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Quyết định 836/QĐ-BTP công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ

2815/VP-KTTC 26/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Tham mưu UBND tỉnh thực hiện Công văn số 4899/BKHĐT-PTDN ngày 15/6/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2786/VP-KGVX 23/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Sao gửi Thông báo Kết luận của PTTg Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc rà soát, đánh giá các hội chợ du lịch, các lễ hội du lịch trong cả nước và việc cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch tạm thời cho người sử dụng ngoại ngữ ít thông dụng

2788/VP-KGVX 23/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện NQ 04-NQ/TU về Du lịch

2787/VP-KGVX 23/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025

2772/VP-KTTC 23/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai Nghị định số 72/2017/NĐ-CP

2757/VP-NC 22/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gui quyet dinh 1960 Phê duyệt đề án chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020

2733/VP-KTTC 21/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

2743/VP-KTTC 21/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :: Triển khai thực hiện Công văn số 7923/BTC-CST ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

2736/VP-KTTC 21/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 53/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

2732/VP-KTTC 21/06/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềuu của Luật kinh doanh bảo hiểm

2206/VP-VX 24/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS - SG Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

2197/VP-KTTC 24/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2017/NĐ-CP

2177/VP-TH 23/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Công văn số 5052/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

2191/VP-KTTC 23/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :   Triển khai thực hiện Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

2192/VP-KTTC 23/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2017/NĐ-CP

2130/VP-KTN 22/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc: triển khai thực hiện Quyết định số 924/QĐ-BNN-TCLN

2133/VP-KTTC 22/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 5923/BTC-TCDN ngày 09/5/2017 của Bộ Tài chính.

2128/VP-KTN 22/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg

2132/VP-KTN 22/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 626/QĐ-TTg

2164/VP-KGVX 22/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS triển khai thực hiện Nghị định số 56/2017/NĐ-CP

2160/VP-KGVX 22/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS triển khai thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg

2094/VP-TH 19/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Thông báo số 607/TB-TTKQH ngày 08/5/2017 của Tổng thư ký Quốc hội

2102/VP-KTTC 19/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm

2092/VP-TH 19/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

2088/VP-KGVX 19/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Triển khai thực hiện NĐ số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

2103/VP-KTTC 19/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020

2045/VP-TH 16/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2017

2030/VP-KTN 15/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : báo cáo phục vụ công tác điều hỉnh quy hoạch PT ngành CN Dệt may VN

2024/VP-KTTC 15/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến Thông tư hướng dẫn điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan, nơi kiểm tra hàng hóa, kho chứa hàng vi phạm tại kho bãi địa điểm theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

2003/VP-THCB 12/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : sao gửi văn bản 4089/VPCP-TTĐT.

1936/VP-KTN 10/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-BTNMT

1913/VP-KTTC 09/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: Quyết định Ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

1855/VP-KTTC 08/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 666/ĐTKDV-CNPT ngày 18/4/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

1886/VP-KGVX 08/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

ao gửi Nghị định số 43/2017/NĐ-CP

1885/VP-KGVX 08/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

sao gửi Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg

1881/VP-KGVX 08/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi Quyết định số 565/QĐ-TTg

1880/VP-VX 08/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi văn bản 100/2017/QĐ-HNCT  KH thực hiện ĐA nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau gđ 2016-2020

1878/VP-KGVX 08/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Triển khai thực hiện QĐ số 586/QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2017 của TTCP về việc phê duyệt Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phố biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn”.

1869/VP-KTTC 08/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai Quyết định số 813/QĐ-NHNN

1818/VP-KTTC 05/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT

1794/VP-TH 04/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Công văn số 4186/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

1630/VP-KTTC 20/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 201/QĐ-BCĐ ĐMPTKTTTHTX

1610/VP-VX 18/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi Quyết định số 444/QĐ-TTg Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào `Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa`

1554/VP-THCB 14/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc: sao gửi Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017

1575/VP-THCB 14/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

1564/VP-KTN 14/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1536/VP-KTTC 13/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

1524/VP-VX 13/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS Sao gửi quyết định 408/QĐ-LĐTBXH

1528/VP-KTTC 13/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc:triển khai thực hiện Quyết định ban hành Quy chế quản lý và thưc hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

1623/VP-VX 13/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS)  Đề xuất phối hợp và tham gia Đặc san APEC 2017

1622/VP-VX 13/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Sao gửi Quyết định số 424/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

1479/VP-KGVX 11/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS - Nghị định 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

1468/VP-KTTC 10/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Triển khai thực hiện Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ.

1405/VP-NC 04/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v: truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh

1402/VP-KTTC 04/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :  Sao gửi Nghị định Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

1404/VP-KTTC 04/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/03/2017 của Chính phủ về việc ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm

1291/VP-KTTC 29/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 3338/BTC-QLCS ngày 14/3/2017 của Bộ Tài chính.

1294/VP-KTN 29/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 1118/QĐ-HĐV của Hội đồng vùng Kinh tế trong điểm phía Nam

1271/VP-NC 28/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Sao gửi Thông báo số 145/TB-VPCP

1273/VP-VX 28/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS sao gửi Nghị định số 27/2017/NĐ-CP

1240/VP-VX 27/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS ) Đề xuất chủ trương đơn vị thực hiện Đường hoa Xuân TN

1172/VP-KTTC 23/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BTC ngày 06/2/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

1176/VP-KTTC 23/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/3/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính

1173/VP-KTTC 23/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước

1173/VP-KTTC 23/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước

1180/VP-VX 23/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Triển khai thực hiện NĐ số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và NĐ số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo

1166/VP-VX 22/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Triển khai thực hiện QĐ số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của TTCP về việc phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

1162/VP-VX 22/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) sao gửi Thông báo số 138/TB-VPCP về kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và ?y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1089/VP-KTTC 17/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 294/ĐTKDV-TCKT ngày 03/3/2017 của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn.

1090/VP-KTTC 17/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 138/BĐMDN ngày 08/3/2017 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

1096/VP-KTTC 17/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 1918/BKHĐT-QLKTTW ngày 14/3/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1006/VP-KTTC 13/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 564/BGDĐT-KHTC ngày 16/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1005/VP-KTTC 13/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 342/TTg-VI ngày 07/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

912/VP-KTTC 07/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 2409/BTC-TCDN ngày 23/02/2017 của Bộ Tài chính.

911/VP-KTTC 07/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc : Triển khai thực hiện Công văn số 1763/VPCP-ĐMDN ngày 28/02/2017 của Văn phòng Chính phủ.

917/VP-VX 07/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :(CKS) Triển khai thực hiện TT số 52/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng giám định y khoa các cấp.

818/VP-KTN 01/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS Về việc : Sao gửi Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT

817/VP-KTN 01/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS Về việc :Sao gửi Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT

775/VP-KTTC 28/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 437/BLĐTBXH - LĐTL ngày 14/02/2017 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

787/VP-KTN 28/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :(CKS)Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

784/VP-VX 28/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017.

687/VP-KTTC 22/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW

686/VP-KTTC 22/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 1857/BTC-TCDN ngày 13/02/2017 của Bộ Tài chính.

689/VP-VX 22/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Thông tư số 48/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế

685/VP-KTTC 22/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 1897/BTC-QLCS ngày 14/02/2017 của Bộ Tài chính.

693/VP-VX 22/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Triển khai thực hiện Thông tư số 49/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc

698/VP-KTN 22/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :tham mưu thực hiện Công văn số 16/ĐĐBQH-VP ngày 13/02/2017 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

696/VP-KTTC 22/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc: Sao gửi Thông tư số 08/2017/TT-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường

695/VP-KTTC 22/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc Sao gửi Thông tư số 45/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

700/VP-KTTC 22/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiệnThông tư số 320/2016/TT-BTC về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

647/VP-VX 20/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) triển khai thực hiện QĐ số 193/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2017 của TTCP V/v phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021”.

625/VP-KTTC 17/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 204/TTg-ĐMDN ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

628/VP-KTN 17/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : triển khai Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

622/VP-KTTC 17/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 (Bộ Tài chính thẩm định)

606/VP-VX 16/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (cks). SGVB QĐ số 186/QĐ-TTg ngày 10/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ

571/Vp-VX 14/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :(CKS) cung cấp ấn phẩm tuyên truyền phục vụ các sự kiện năm APEC Việt Nam 2017

558/VP-KTN 13/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Công văn số 199/TTg-QHQT ngày 08/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ

554/VP-KTN 13/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016

551/VP-KTTC 13/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 114/TTg-NN ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

549/VP-KTTC 13/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Thực hiện Công văn số 1029/BTC-QLCS ngày 23/01/2017 của Bộ Tài chính.

542/VP-KTN 13/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 329/2016/TT-BTC

548/VP-KTTC 13/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

557/VP-KTTC 13/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc: Triển khai thực hiện Công văn số 839/BKHĐT-PTDN ngày 06/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

559/VP-KTN 13/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Triển khai thực hiện Quyết định số 190/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017 của Bộ Giao thông Vận tải

552/VP-KTTC 13/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) V.v Tổng hợp báo cáo của Sở Công Thương về kết quả thực hiện vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016, đăng kí nhu cầu vốn sự nghiệp năm 2017

541/VP-KTN 13/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS Về việc : Sao gửi Quyết định số 98/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

560/VP-KTN 13/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS Về việc :Sao gửi Quyết định số 68/QĐ-TTg  về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025

527/VP-VX 10/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS). SGVB Quyết định số 117/QĐ - TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

516/VP-KTTC 10/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa

501/VP-VX 08/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) triển khai thực hiện NĐ số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

502/VP-NC 08/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Công văn số 2659 của Bộ Tư pháp

470/VP-KTTC 07/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 229/QĐ-BTC

456/VP-KTTC 06/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế

457/VP-KTTC 06/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino

462/VP-NC 06/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 05/01/2017

406/VP-VX 25/01/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Sao gửi  báo cáo số 476/BC-BCĐ về kết quả  thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 2016

420/VP-KTTC 25/01/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 339/2016/TT-BTC

403/VP-KTTC 25/01/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 296/2016/TT-BTC

414/VP-NC 25/01/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v sao gửi Công văn 116/BTP-VP của Bộ Tư pháp

415/VP-NC 25/01/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi công văn 11349/VPCPV.I

402/VP-KTTC 25/01/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 297/2016/TT-BTC

418/VP-KTTC 25/01/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Sao gửi Quyết định ban hành Chương trình tổng thể của CP về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020.

390/VP-VX 24/01/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v rà soát, thống kê số liệu về thanh niên xung phong

379/VP-KTTC 24/01/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg

354/VP-KTTC 23/01/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :  Triển khai thực hiện Thông tư số 331/2016/TT-BTC

358/VP-VX 23/01/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (cks).SGVB QĐ số 59.QD-TTg

292/2016/TT-BTC 23/01/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 292/2016/TT-BTC

361/VP-KTTC 23/01/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 609/BTC-CST ngày 16/01/2017 của Bộ Tài chính.

5394/VP-KTN 30/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Triển khai thực hiện Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

5395/VP-KTN 30/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ

5383/VP-KTTC 30/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai Quyết định số 2188/QĐ-TTg

5413/VP-KTTC 30/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Thông tư số 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/26 của Bộ Tài chính

5362/VP-VX 29/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v thực hiện TBKL Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam,Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

5364/VP-VX 29/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v triển khai thực hiện  Thông tư số 37/2016/TT-BYT

5365/VP-VX 29/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v Chương trình cho vay  đầu tư phát triển y tế của VIB

4991/VP-VX 09/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS): SGVB NĐ Số 143/2016/NĐ-CP

4970/VP-KTN 08/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg  ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 31/10/2016 của Chính phủ.

4912/VP-KTN 04/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Về việc đẩy nhanh tiến độ GPMB gói thầu số 46, 47 dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa

4897/VP-KTTC 04/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : thành lập “Quỹ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

4899/VP-KTTC 04/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 151/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

4896/VP-KTN 04/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20/10/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia

4911/VP-KTN 04/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016

4890/VP-KTN 04/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

4894/VP-KTN 04/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

4551/VP-KTN 14/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14/9/2016 của Bộ Cồng Thương

4515/VP-VX 12/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

4484/VP-KTTC 11/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ Tài chính.

4464/VP-KTTC 11/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hoá

4436/VP-KTTC 07/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :  Triển khai thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

4434/VP-KTTC 07/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 133/2016/TT-BTC

4419/VP-KTTC 07/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính.

4414/VP-KTN 06/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4416/VP-KTN 06/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS Về việc :Triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 03 tháng cuối năm 2016.

4410/VP-KTTC 06/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BCT

4428/VP-KTN 06/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT

4429/VP-KTN 06/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT

4386/VP-KTTC 05/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 1846/QĐ-TTg ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

4362/VP-KTTC 04/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 138/2016/TT-BTC

4360/VP-KTTC 04/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a.

4360/VP-KTTC 04/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a.

4379/VP-KTTC 04/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 133/2016/TT-BTC

4345/VP-KTTC 03/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ Tài chính về việc quy địnhchức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2784/UBND-TH 03/10/2016 UBND Tỉnh

Về việc : tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các nội dung đã tiếp thu/tiếp tục xem xét giải quyết tại các buổi tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

2785/UBND-TH 03/10/2016 UBND Tỉnh

Về việc : tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các nội dung đã tiếp thu/tiếp tục xem xét giải quyết sau kỳ họp thứ 1 – Quốc hội khóa XIV

4335/VP-VX 30/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Triển khai thực hiện Thông tư số 32/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 9 năm 2016 và Thông tư số 34/2016/TT-BYT ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế .

4278/VP-KTTC 28/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019

4281/VP-KTTC 28/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mạiTự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018

4274/VP-KTTC 28/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018

4280/VP-KTTC 28/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018

4279/VP-KTTC 28/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018

4273/VP-KTTC 28/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện  Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018

4204/VP-KTTC 27/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Quản lý, sử dụng kinh phí các CTMT năm 2016

4242/VP-KTTC 27/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/thanh lý TSNN vào CSDL quốc gia

4241/VP-KTTC 27/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

4243/VP-VX 27/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : cước vận chuyển pháo hoa Tết Đinh Dậu 2017

4212/VP-KTN 26/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

4213/VP-KTN 26/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 3158/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và PTNT

4205/VP-VX 26/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS Về việc : Đảm bảo việc học tập của trẻ em Việt kiều từ Campuchia trở về Việt Nam

4171/VP-KTN 22/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

4169/VP-KTN 22/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc :triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 25/2016/TT-BXD

4173/VP-VX 21/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện QĐ số 1755/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của TTCP về việc phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

4119/VP-KTTC 21/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai Quyết định số 3690/QĐ-BCT

4120/VP-KTTC 21/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Nghị định số 135/2016/NĐ-CP

4139/VP-VX 21/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTN.

4018/VP-VX 15/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) SGVB TT số 10.2016.TT-BLDTBXH

4017/VP-VX 15/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) SGVB TTLT số 19.2016.TTLT-BGDĐT-BNV

4019/VP-VX 15/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) SGVB TT số 11.2016.TT-BLDTBXH

4016/VP-VX 15/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : SGVB QĐ số 2805.QĐ-BGDĐT

4015/VP-VX 15/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : SGVB QĐ số 2899

4002/VP-VX 14/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) Triển khai thực hiện QĐ số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

4005/VP-KTTC 14/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Quyết định số 1859/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

3969/VP-NC 13/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Báo cáo số 4061/BC-BNV ngày 30/8/2016

3968/VP-NC 13/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016

3974/VP-NC 13/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Chỉ thị số 27/CT-TTg

3940/VP-KTTC 12/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế

3920/VP-KTTC 12/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : ban hành Thông tư số 132/2016/TT-BTC

3928/VP-NC 12/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Quyết định ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự

3906/VP-KTTC 08/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch

3867/VP-VX 08/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

sao gửi Nghị định số 105/2016/NĐ-CP

3895/VP-VX 07/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

sao gửi Quyết định số 1670/QĐ-TTg

3885/VP-TTTH 07/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

sao gửi văn bản 3024/BTTTT-VNCERT.

3887/VP-KTTC 07/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Quyết định về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh

3868/VP-VX 07/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Quyết định số 1025/QĐ-BLDTBXH

3894/VP-VX 07/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Quyết định số 1533/QĐ-TTg

3888/VP-KTTC 07/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN

3851/VP-VX 06/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Nghị định số 106 quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

3844/VP-TH 05/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Thông báo số 258/TB-VPCP

3843/VP-TH 05/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg

3812/VP-KTTC 01/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 1649/QĐ-TTg

3802/VP-KTTC 01/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí

3818/VP-KTTC 01/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BCT

3779/VP-VX 31/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

3746/VP-NC 30/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Nghị định số 96/2016/NĐ-CP

3733/VP-VX 30/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

3748/VP-KTTC 30/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Ban hành Quy chế cung cấp, sd thông tin tờ khai hải quan điện tử

3749/VP-KTN 30/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 6561/BKHĐT-TH ngày 23/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3732/VP-VX 30/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Quyết định số 1095/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2016 của Bộ LĐTBXH phê duyệt kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020

3645/VP-VX 24/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

3655/VP-KTTC 24/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư số 128/2016/TT-BTC

3666/VP-KTTC 24/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư số 105/2016/TT-BTC

3647/VP-VX 24/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020

3604/VP-KTTC 22/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư số 124/2016/TT-BTC

3606/VP-KTTC 22/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT

3597/VP-KTN 22/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-TTg

3533/VP-VX 18/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Thông tư liên tịch số 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại úc

3545/VP-KTTC 18/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Nghị định quy định về lệ phí đăng ký con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

3544/VP-KTTC 18/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

3531/VP-KTTC 17/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020

3512/VP-VX 16/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi NĐ số 102/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thuốc

3478/VP-VX 15/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017

3451/VP-VX 12/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu

3448/VP-KTN 12/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 2915/QĐ-BNN-CB

3420/VP-VX 12/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN

3455/VP-KTN 12/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Về triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3454/VP-KTN 12/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Về triển khai thực hiện Thông tư  số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3453/VP-KTN 12/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Về triển khai thực hiện Quyết định số 3142/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3452/VP-KTN 12/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Về triển khai thực hiện Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính

3411/VP-TH 10/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP,  Nghị định số 95/2016/NĐ-CP và Nghị định số 97/2016/NĐ-CP

3387/VP-VX 10/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 118/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ

3386/VP-VX 10/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi quyết định số 1464/QĐ-TTG

3388/VP-VX 10/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2016

3378/VP-NC 09/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Nghị định số 117/2016/NĐ-CP và Thông báo số 212/TB-VPCP

3370/VP-KTTC 09/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Chính sách thu tiền thuê đất đ/v các đơn vị khai thác thuỷ lợi

3365/VP-KTTC 09/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BCT

3326/VP-KTTC 05/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

3334/VP-KTTC 05/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Ban hành Thông tư số 25/2016/TT-NHNN

3333/VP-KTTC 05/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư số 95/2016/TT-BTC

3235/VP-VX 03/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

sao gửi quyết định số 1508/QĐ-TTg

3251/VP-VX 03/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC

3257/VP-KTTC 03/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp đường thuỷ nội địa

3261/VP-KTTC 03/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đ/v cán nhân là người VN

3259/VP-KTTC 03/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đ/v chuyên gia nước ngoài

3258/VP-KTTC 03/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành kế hoạch cải cách hành chính, phát triển và hiện đại hoá ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020

3273/VP-KTN 03/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2016/TT-BGTVT ngày 20/7/2016

3272/VP-KTN 03/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 2257/2016/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2016 của Bộ Giao thông Vận tải

3268/VP-KTTC 03/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 103/2016/TT-BTC

3219/VP-TH 02/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Thông báo số 199/TB-VPCP

3215/VP-VX 01/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Báo cáo số 1812/BC-CQTT và Báo cáo số 1504/BC-BCĐ về Quy tập hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm

3216/VP-VX 01/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : SGVB Nghị định số 28/2012/NĐ-CP

3187/VP-KTN 29/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 1463/QĐ-TTg

3173/VP-VX 29/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

tiếp nhận, bảo quản và sử dụng tài sản cụm TTĐN tại CKQT Mộc Bài

3178/VP-KTTC 29/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư số 106/2016/TT-BTC

3170/VP-NC 28/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Nghị định số 115/2016/NĐ-CP

3158/VP-VX 28/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

sao gửi Quyết định số 1470

3056/VP-VX 28/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

sao gửi Nghị định số 85/2016/NĐ-CP

3057/VP-VX 28/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

sao gửi Quyết định số 1437

3150/VP-NC 27/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Nghị định số 82/2016/NĐ-CP; 83/2016/NĐ-CP

3162/VP-NC 27/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV

3152/VP-NC 27/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Nghị định 99/2016/NĐ-CP

3106/VP-KTTC 26/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BCT

3137/VP-KTN 26/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3126/VP-KTTC 26/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 2931/QĐ-BCT ngày 13/7/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

3124/VP-KTN 26/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT

3136/VP-TTTH 26/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT

3107/VP-KTN 26/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-BTNMT

3121/VP-VX 26/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

sao gửi Nghị định số 61/2006/NĐ-CP

3120/VP-VX 26/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện NĐ số 93/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

3122/VP-VX 26/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

sao gửi  Nghị định số 81/2016/NĐ-CP

3103/VP-VX 25/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi văn bản Thông tư số 08.2016.TT-BLĐTBXH

3091/VP-KTN 25/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Quyết định số 1357/QĐ-TTg

3066/VP-KTTC 22/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP

3064/VP-KTTC 22/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Nghị định số 84/2016/NĐ-CP

3051/VP-VX 22/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg

3048/VP-VX 22/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Nghị định số 87/2016/NĐ-CP

3052/VP-VX 22/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Quyết định số 1381/QĐ-TTg

3059/VP-VX 22/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi văn bản: Quyết định Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

3049/VP-VX 22/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện NĐ số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

3054/VP-VX 22/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện NĐ số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

3055/VP-VX 22/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện QĐ số 1387/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số.

3058/VP-VX 22/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Thông báo Số 176/TB-VPCP Kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2016

3061/VP-KTN 22/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện NĐ 78/2016/NĐ-CP

3065/VP-KTTN 22/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Ban hành Nghị định số 88/2016/NĐ-CP

3060/VP-KTN 22/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai NĐ 79/2016/NĐ-CP

3023/VP-KTN 21/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Tham mưu báo cáo kết quả đăng ký và tổ chức lại hoạt động hợp tác xã nông nghiệp theo Luật hợp tác xã.

3022/VP-KTN 21/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Tham mưu triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về chương trình MTQG xây dựng NTM  6 tháng cuối 2016.

3029/VP-NC 21/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai luật tiếp cận thông tin

3057/VP-KTN 21/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Thông tư số 11/2016/TT--BTNMT

3016/VP-KTN 20/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : ủy quyền thẩm định, phê duyệt bổ sung kinh phí một số nhiệm vụ phát sinh tại các cơ quan đơn vị HCSN thuộc ngân sách tỉnh

2978/VP-KTN 20/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT

2985/VP-KTTC 20/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

2987/VP-KTTC 20/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

2984/VP-KTTC 20/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sửa đổi, bs một số quy định về đk đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hoá quốc tế, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón.... của Bộ Công Thương

2993/VP-KTN 20/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính

2986/VP-KTTC 20/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Quy định điều kiện đ/v hđ đại lý đổi ngoại tệ, hđ cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

2991/VP-KTN 20/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT; 11/2016/TT-BNNPTNT; 12/2016/TT-BNNPTNT; 14/2016/TT-BNNPTNT

2990/VP-KTN 20/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT

3003/VP-KTTC 20/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 3181/QĐ-BYT

3001/VP-KTTC 20/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :  Sao gửi, triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 ngành Tài chính

2999/VP-KTTC 20/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 29/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3000/VP-KTTC 20/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 4549/BTC - QLCS ngày 12/7/2016 của Bộ Tài chính.

2918/VP-KTTC 19/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg

2966/VP-KTTC 19/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Báo cáo thực hiện nghị định 13 2006 NĐ-CP và tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định

2964/VP-KTTC 19/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Ban hành Thông tư liên tịch số 88/TTLT-BTC-BTNMT

2963/VP-KTTC 19/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Ban hành Thông tư số 94/2016/TT-BTC

2962/VP-KTTC 19/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư số 109/2016/TT-BTC

2961/VP-KTTC 19/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư số 99/2016/TT-BTC

2970/VP-KTTC 19/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt

2951/VP-NC 19/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi QD số 1379 TTg về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật

2945/VP-KTTC 19/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm hoạt động thường xuyên

2948/VP-KTN 19/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :tham mưu chủ trương thành lập trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tân Châu

2949/VP-KTN 19/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT_BTTTT_BXD

2947/VP-KTN 19/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2935/VP-NC 18/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BCA-BQP

2932/VP-NC 18/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi nghị định 58/2016/NĐ-CP

2931/VP-NC 18/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi nghị định 59/2016/NĐ-CP

2930/VP-NC 18/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi nghị định 42/2016/NĐ-CP

2929/VP-NC 18/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi nghị định 56/2016/NĐ-CP

2928/VP-NC 18/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi nghị định 71/2016/NĐ-CP

2919/VP-VX 17/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện QĐ số 1340/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

2944/VP-VX 17/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV.

2887/VP-VX 14/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư số 12/2016/TT-BCT

2886/VP-KTTC 14/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN

2885/VP-KTTC 14/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Nghị định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

2884/VP-KTTC 14/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

2883/VP-KTTC 14/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Ban hành Thông tư số 72/2016/TT-BTC

2889/VP-VX 13/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2016

2866/VP-KTTC 13/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

2813/VP-NC 11/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi 56 NQ-CP miễn thị thực

2811/VP-VX 11/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi 93 QĐ 2186,2188,2189

2831/VP-KTTC 11/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 69/2016/TT-BTC

2836/VP-VX 11/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Nghị định số 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh

2838/VP-VX 11/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

2803/VP-KTTC 11/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT

2804/VP-KTN 11/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT

2810/VP-VX 08/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

sao gửi Quyết định số 02 về Phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình

2772/VP-KTN 07/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Thông báo số 163/TB-VPCP ngày 30/3/2016 của Văn phòng Chính phủ

2769/VP-KTTC 07/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư số 79/2016/TT-BTC

2768/VP-KTTC 07/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BCT

2767/VP-KTTC 07/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BCT

2766/VP-KTTC 07/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : bãi bỏ một phần quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC & Thông tư số 192/2011/TT-BTC.

2762/VP-KTN 07/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg

2749/VP-KTN 07/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Nghị định số 60/2016/NĐ-CP

2747/VP-KTTC 07/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

2725/VP-VX 06/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

2724/VP-KTN 06/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : ttriển khai thực hiện Quyết định số 1141/QĐ-TTg

2706/VP-NC 05/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: sao gửi Thông tư liên tịch số 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT

2705/VP-NC 05/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc: sao gửi Văn bản - Thông báo số 146/VPCP ngày 22/6/2016 và Quyết định số 1668/QĐ-BNV ngày 28/6/2016

2712/VP-KTTC 05/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC

2713/VP-KTTC 05/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BCT

2714/VP-KTTC 05/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :ban hành Thông tư số 98/2016/TT-BTC

2715/VP-KTTC 05/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BCT

2678/VP-KTTC 01/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 91/2016/TT-BTC.

2595/VP-VX 29/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

sao gửi Quyết định số 1100/QĐ-TTg

2596/VP-VX 29/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

sao gửi Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN

2599/VP-KTN 29/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Nghị định số 38/2016/NĐ-CP

2607/VP-VX 29/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : SGVB Nghị định số 55/2016/NĐ-CP

2624/VP-KTN 29/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 971/QĐ-BTNMT

2606/VP-VX 29/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : SGVB ND số 44/2016/ NĐ-CP

2605/VP-VX 29/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : SGVB QD số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016

2598/VP-KTN 29/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT; 07/2016/TT-BTNMT; 08/2016/TT-BTNMT; 09/2016/TT-BTNMT

2576/VP-NC 28/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Thông tư số 78/2016/TT-BQP

2581/VP-NC 28/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Thông tư số 79/2016/TT-BQP

2582/VP-NC 28/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi kế hoạch 158/KH-BCĐĐA Tăng cường, phổ biến GDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo 2013-2016

2583/VP-NC 28/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Hướng dẫn 90/HD-HĐGDQPAN

2541/VP-VX 27/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : SGVB TTLT số 03.2016

2542/VP-VX 27/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : SGVB Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

2555/VP-VX 27/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Thông báo kết luận số 142/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp tại cuộc họp về việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất

2518/VP-VX 24/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : SGVB TTLT số 1710

2528/VP-KTTC 24/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai Nghị định số 52/2016/NĐ-CP

2529/VP-KTTC 24/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP

2530/VP-VX 24/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Quyết định số 1062/QĐ-TTg

2538/VP-KTTC 24/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Thông tư số 84/2016/TT-BTC.

2508/VP-VX 23/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg

2504/VP-KTN 23/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Thông tư 06/2016/TT-BCT

2507/VP-VX 23/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

sao gửi Nghị định số 51/2016/NĐ-CP

2496/VP-VX 22/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Nghị định số 54/2016/NĐ-CP

2493/VP-VX 22/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : SGVB Nghị định số 37.2016.NĐ-CP

2494/VP-VX 22/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : SGVB QD số 732.QĐ-TTg

2489/VP-NC 22/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Thông tư số 05/2016/TT-BNV

2489/VP-NC 22/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Thông tư số 05/2016/TT-BNV

2475/VP-KTN 21/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/6/2016 của Bộ Giao thông Vận tải.

2474/VP-KTN 21/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông Vận tải.

2468/VP-KTTC 20/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 78/2016/TT-BTC

2455/VP-KTTC 20/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg

2459/VP-VX 20/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN

2470/VP-NC 20/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gửi Quyết định nguồn nhân lực theo QD số 1063 TTg

1679/VP-NC 06/05/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

1658/VP-VX 06/05/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

sao gửi Thông tư 03/2016/TT-BKHCN

1653/VP-NC 05/05/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :sao gui chi thi so 12 ttg ve chong tham nhunng

1612/VP-KTTC 29/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

1590/VP-VX 29/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện TTLT số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết NĐ số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

1581/VP-NC 26/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc:ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016.

1531/VP-KTTC 26/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 60/2016/TT-BTC

1532/VP-KTTC 26/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 59/2016/TT-BTC

1493/VP-VX 25/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1426/VP-KTTC 20/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi, triển khai thực hiện Thông tư 58/2016/TT-BTC

1440/VP-NC 20/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Nghị định 27/2016/NĐ-CP Quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

1427/VP-KTTC 20/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL

1417/VP-KTTC 19/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
1416/VP-KTTC 19/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai Thông tư số 61/2016/TT-BTC

1377/VP-KTN 19/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg

1386/VP-KTTC 19/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Nghị định số 24/2016/NĐ-CP

1387/VP-KTTC 19/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 56/2016/TT-BTC

1407/VP-KTTC 19/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 527/QĐ-TTg

1329/VP-VX 14/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL

1331/VP-KTN 14/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

1334/VP-KTN 14/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ

1336/VP-KTN 14/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính

1287/VP-KTN 12/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

1288/VP-KTN 12/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện công văn số 4332/BTC-ĐT ngày 31/3/2016 của Bộ Tài chính.

1250/VP-KTTC 11/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 203/2015/TT-BTC

1265/VP-KTTC 11/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai Thông tư số 52/2016/TT-BTC

1272/VP-VX 11/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Nghị định số 25/2016-NĐ-CP

1273/VP-VX 11/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Quyết định 594/QĐ-BKHCN

1275/VP-VX 11/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Quyết định số 586/QĐ-BKHCN

1274/VP-VX 11/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH

1261/VP-VX 11/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : SGVB TT số 07/2016/TT-BGDĐT

1259/VP-VX 11/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : SGVB TT số 05.2016.TT-BGDĐT

1260/VP-VX 11/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : SGVB TT số 08/2016/TT-BGDĐT

1277/VP-KTTC 11/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 13/2016/QĐ-TTg - về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 -2020

1278/VP-KTTC 11/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 304/QĐ-BTC-về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 cho các Cửa khẩu quốc tế đường bộ

1230/VP-KTTC 08/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 1094/QĐ-BCT

1183/VP-KTTC 07/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 53/2016/TT-BTC

1184/VP-KTTC 07/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 51/2016/TT-BTC

1186/VP-KTTC 07/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 48/2016/TT-BTC

1170/VP-NC 06/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Quyết định 507/QĐ-TTg kế hoạch tổ chức thực hiện công ước quốc tế về chống bắt con tin

1171/VP-NC 06/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Sao gửi Nghị định 20/2016.NĐ-CP Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

1155/VP-NC 05/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : sao gửi Thông tư số 220/2015/TTLT-BTC-BNV

1042/VP-TH 05/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thi hành Luật Thống kê

1136/VP-KTTC 04/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 54/2016/TT-BTC

1166/VP-VX 31/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025.

1165/VP-VX 31/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025.

1078/VP-KTTC 31/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 3374/BTC- TCDN ngày 14/3/2016 của Bộ Tài chính.

1033/VP-KTTC 29/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Tham mưu báo cáo theo yêu cầu tại Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính.

280/VP-KTN 29/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 24/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

1020/VP-KTTC 28/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :triển khai thực hiện Nghị định số 19/2016/NĐ-CP

1012/VP-KTTC 28/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v triển khai thực hiện TT số 42/2016/TT-BTC

961/VP-NC 24/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Nghị định số 14/2016/NĐ-CP

960/VP-NC 24/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Nghị định số 17/2016/NĐ-CP

932/VP-KTTC 23/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCT

2195/BNV-TH 18/06/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

dự thảo Nghị định Quy định một số nội dung về công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức nữ

1922/VP-TTTH 28/04/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Xin hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện dự án số hoá công tác quản lý địa bàn dân cư trên địa bàn Thành phố Tây Ninh

1711/VP-TTTH 17/04/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Xin kinh phí nâng cấp hạ tầng mạng, máy tính

1642/VP-NC 11/04/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Báo cáo tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

1509/VP-TTTH 04/04/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

xin chủ trương thực hiện dự án xây dựng phần mềm  và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và khai thác sử dụng tài liệu, dữ liệu tài nguyên môi trường tại Trung tâm Công nghệ Thông tin của Sở Tài nguyên Môi trường.

1310/VP-TTTH 24/03/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.