Thông tin văn bản
Công văn số 1876/UBND-VHXH ngày 06/09/2019 Tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 5 tháng cuối năm 2019
Số ký hiệu: 1876/UBND-VHXH Ngày ban hành: 06/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 5 tháng cuối năm 2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1876.ub.signed.pdf