Thông tin văn bản
Văn bản số 7296/VP-KTTC ngày 20/11/2019 Sao gửi Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019
Số ký hiệu: 7296/VP-KTTC Ngày ban hành: 20/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191121083154.zip