Thông tin văn bản
Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 08/09/2010

V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Số ký hiệu: 46/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/09/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD46-2010.doc