Thông tin văn bản
Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 21/08/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCHTWĐ (Khóa XII) 6 tháng đầu năm 2019
Số ký hiệu: 292/BC-UBND Ngày ban hành: 21/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCHTWĐ (Khóa XII) 6 tháng đầu năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 292.bc.signed.pdf