Thông tin văn bản
Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 18/02/2020 Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2019
Số ký hiệu: 41/BC-UBND Ngày ban hành: 18/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 41.bc.signed.pdf