Thông tin văn bản
Văn bản số 1996/VP-KGVX ngày 30/03/2021 Sao gửi Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 1996/VP-KGVX Ngày ban hành: 30/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210402082144.zip