Thông tin văn bản
Văn bản số 267/UBND-NC ngày 08/02/2014

Triển khai thực hiện hệ thống một cửa điện tử giai đoạn 2

Số ký hiệu: 267/UBND-NC Ngày ban hành: 08/02/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Triển khai thực hiện hệ thống một cửa điện tử giai đoạn 2

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 267UBNDNC2014.pdf