Thông tin văn bản
Văn bản số 340/VP-TH ngày 17/01/2018

Về việc : Sao gửi Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

Số ký hiệu: 340/VP-TH Ngày ban hành: 17/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 340VPTH2018.rar