Thông tin văn bản
Văn bản số 6947/VP-KGVX ngày 20/09/2022 sao gửi Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam
Số ký hiệu: 6947/VP-KGVX Ngày ban hành: 20/09/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220922084126.zip