Thông tin văn bản
Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 21/07/2014

V/v Ban hành Kế hoạch hành động về Phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2015

Số ký hiệu: 1610/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/07/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v Ban hành Kế hoạch hành động về Phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 1610QDUBND2014.doc