Thông tin văn bản
Văn bản số 10040/VP-KGVX ngày 22/12/2022 sao gửi Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Số ký hiệu: 10040/VP-KGVX Ngày ban hành: 22/12/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230112153136.zip