Thông tin văn bản
Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 30/08/2019 Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Số ký hiệu: 306/BC-UBND Ngày ban hành: 30/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 306.bc.signed.pdf