Thông tin văn bản
Văn bản số 4189/VP-KTTC ngày 17/07/2019 sao gửi Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 4189/VP-KTTC Ngày ban hành: 17/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4189VP-KTTC.rar