Thông tin văn bản
Báo cáo số 381/BC-UBND ngày 21/10/2019 Báo cáo tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 381/BC-UBND Ngày ban hành: 21/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 381.bc.signed.pdf