Thông tin văn bản
Văn bản số 4281/VP-NC ngày 08/08/2018 Về việc :sao gửi Quyết định 2059/QĐ-BTP sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 02/CT-BTP
Số ký hiệu: 4281/VP-NC Ngày ban hành: 08/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc :sao gửi Quyết định 2059/QĐ-BTP sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 02/CT-BTP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4281.rar