Thông tin văn bản
Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/06/2018 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí đăng ký cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 21/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí đăng ký cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 21.qd.pdf