Thông tin văn bản
Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 28/10/2014

Ban hành ""Đề án giải quyết lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020""

Số ký hiệu: 2455/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/10/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành ""Đề án giải quyết lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020""

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 2455QDUBND2014.doc