Thông tin văn bản
Văn bản số 3117/VP-KSTTHC ngày 12/04/2023 Sao gửi Thông báo số 2018/TB-TCTTKĐA của Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
Số ký hiệu: 3117/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 12/04/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông báo số 2018/TB-TCTTKĐA của Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230413145042.zip