Thông tin văn bản
Văn bản số 2426/VP-NCPC ngày 10/04/2020 sao gửi Thông tư số 02/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 2426/VP-NCPC Ngày ban hành: 10/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 02/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200416092701.zip