Thông tin văn bản
Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/07/2015

V/v tăng cường công tác quản lý, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh

Số ký hiệu: 07/CT-UBND Ngày ban hành: 14/07/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

V/v tăng cường công tác quản lý, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 07CTUBND2015.doc