Thông tin văn bản
Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017

Bãi bỏ quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh về Quy định quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 44/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/12/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Bãi bỏ quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh về Quy định quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 442017QDUBND2017.pdf