Thông tin văn bản
Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

Số ký hiệu: 54/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành: 08/12/2017
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 542017NQHDND2017.pdf