Thông tin văn bản
Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 23/04/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 và Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu: 935/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/04/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 và Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 935 qd. sua doi bo suang QD 609.signed.pdf