Thông tin văn bản
Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024
Số ký hiệu: 36/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2022
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2022 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 36-2022-NQ-HDND- SUA DOI NQ07-2020 BANG GIA DAT- KHT6.PDF