Thông tin văn bản
Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 06/02/2020 Thực hiện công tác đấu thầu năm 2019
Số ký hiệu: 39/BC-UBND Ngày ban hành: 06/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Thực hiện công tác đấu thầu năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 39.bc.signed.pdf