Thông tin văn bản
Văn bản số 5276/VP-NC ngày 22/07/2022 Sao gửi Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ Tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 5276/VP-NC Ngày ban hành: 22/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ Tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220725075733.zip