Thông tin văn bản
Văn bản số 4170/VP-KGVX ngày 09/06/2022 sao gửi Quyết định số 1500/QĐ-BGDĐT ngày 08/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Số ký hiệu: 4170/VP-KGVX Ngày ban hành: 09/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1500/QĐ-BGDĐT ngày 08/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220613154054.zip