Thông tin văn bản
Văn bản số 3524/VP-NC ngày 02/06/2021 Sao gửi Quy định số 649-QĐ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số ký hiệu: 3524/VP-NC Ngày ban hành: 02/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quy định số 649-QĐ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210607080035.zip