Thông tin văn bản
Báo cáo số 2103/VP-TKTH ngày 17/04/2019 Sao gửi Báo cáo số 65/BC-TCTTTg
Số ký hiệu: 2103/VP-TKTH Ngày ban hành: 17/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo số 65/BC-TCTTTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2103VP-TKTH.rar