Thông tin văn bản
Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 10/07/2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2019
Số ký hiệu: 239/BC-UBND Ngày ban hành: 10/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 239.bc.signed.pdf