Thông tin văn bản
Văn bản số 3917/VP-KTTC ngày 28/08/2017

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế, quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino

Số ký hiệu: 3917/VP-KTTC Ngày ban hành: 28/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế, quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3917VPKTTC2017.rar