Thông tin văn bản
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/04/2014

Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 03/CT-UBND Ngày ban hành: 11/04/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 03 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 03CTUBND2014.doc