Thông tin văn bản
Văn bản số 1004/VP-KT ngày 17/02/2022 Sao gửi Thông tư số 45/2021/TT-BTC
Số ký hiệu: 1004/VP-KT Ngày ban hành: 17/02/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 45/2021/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220218142543.zip