Thông tin văn bản
Báo cáo số 311/BC-UBND ngày 24/10/2018 Báo cáo Tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 311/BC-UBND Ngày ban hành: 24/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 311.bc.PDF