Thông tin văn bản
Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13/07/2017

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnh

Số ký hiệu: 11/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành: 13/07/2017
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 112017NQHDND2017.pdf