Thông tin văn bản
Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 24/06/2015

Ban hành Quy chế mua, bán hàng miễn thuế tại Khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 34/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/06/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế mua, bán hàng miễn thuế tại Khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 342015QDUBND2015.doc