Thông tin văn bản
Công văn số 1863/UBND-VHXH ngày 29/08/2019 Thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 1863/UBND-VHXH Ngày ban hành: 29/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1863ub.signed.pdf