Thông tin văn bản
Báo cáo số 404/BC-UBND ngày 06/11/2019 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
Số ký hiệu: 404/BC-UBND Ngày ban hành: 06/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 404.bc.signed.pdf