Thông tin văn bản
Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 28/08/2019 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9/2019
Số ký hiệu: 302/BC-UBND Ngày ban hành: 28/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9/2019
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 302.bc.signed.pdf